Praca u dwóch pracodawców

praca2Jak należy interpretować pracę na dwóch etatach. Warto zapoznać się z artykułem aby dowiedzieć się o tym iż liczba podwójnego wakatu to także obowiązki i przywileje potocznie mówiąc ,,razy dwa”.

Co oznacza taka praca. Dwa etaty, które są u tego samego pracodawcy będą określać to iż pracownik posiada prawo również do dwóch urlopów wypoczynkowych, które wcześniej zostały określone odrębnie dla każdego z tych wymienionych stosunków pracy. Warto dodać iż z każdego z nich ma on dodatkowo prawo do urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, urlopu bezpłatnego, wychowawczego, szkoleniowego a na samym końcu nawet okolicznościowego.

Należy także stwierdzić to iż pracodawca, który ma w zamiarze zatrudnienie pracownika na umowę cywilno-prawną jako zlecenie bądź o dzieło powinien być w pamięci aby ona w żaden sposób nie wyglądała jak wykonywanie takich samych albo bardzo zbliżonych zadań tak samo jak do umowy o pracę. Warto zaznaczyć, że takie stanowisko w nawiązaniu do dodatkowej umowy o pracę na taki sam zakres pracy, uznane będzie w przypadku kontroli za próbę ominięcia przepisów a także wszystkich zasad.

Warto wymienić iż pracownicy, którzy mają w zamiarze podjąć jakieś inne zajęcie(dodatkowe) pozornie może nie przynosić aż tak wysokiego ryzyka. Można zauważyć w kodeksie pracy to iż nie zostaje tam wprowadzone żaden zakaz w tej kwestii. Nielicznie ograniczenia(wynikające z ustaw szczególnych) związane są z tylko ze szczególnymi grupami zawodowymi, chodzi tutaj w dużej mierze o kierowców bądź urzędników. Jednak ta wiadomość nie oznacza tego iż wszyscy inni pracownicy posiadają w tym przypadku całkowicie inne zalecenia.

Każdy pracownik zatrudniony powinien dbać o dobro swojej własnej jednostki pracy. To w dużej mierze związane jest z tym iż nawet jeśli brak jest podpisanej umowie o zakazie konkurencji to tak w zasadzie nie powinni się decydować na podjęcie działalności, która może godzić w interesy pracodawcy. W taki sposób może zostać oznaczona praca u konkurencji. To wszystkie jest pisemnie potwierdzone wraz z odpowiednią notacją jako wyrok Sądu Najwyższego z 1 lipca 1998 r. (IPKN 218/1998; OSNP 1999/15/480),które wynika iż podjęcie przez pracownika działalności będącej konkurencyjną w stosunku do działalności pracodawcy może jednak zostać uznane za naruszenie przez niego pracowniczego zalecenia(obowiązku)dbałości o dobru jednostki pracy. Co należy dodać w odniesieniu iż pracodawcy nie podchodzą do takiego zachowania gdyż w tej sytuacji muszą brać pod uwagę nowe zatrudnianie pracownika. W nawiązaniu do tego ma on zmniejszone możliwości na odpoczynek po swojej pracy. To wszystko wiąże się ze zmniejszoną efektywnością a także wydajnością w zasadniczym miejscu pracy.

Te wszystkie zalecenia dotyczą tego momentu, w którym pracownik zatrudnia się jeszcze dodatkowo w zupełnie innej firmie. Jednak kiedy wykonuję podpis (jako nowa umowa)z własną firmą może być pewny i nie czuć żadnych zagrożeń. W tym przypadku pracodawca pamięta o wszystkich ograniczeniach.