Zawarcie umowy

3Każdy, kto tylko znajduje pracę – niezależnie w jakim zawodzie, podpisuje umowę o pracę. Jest to pewnego rodzaju zaświadczenie, że osoba faktycznie pracuje, że odprowadzane są składki do ZUS, odprowadzane są podatki, lata, które przepracuje wliczane są do tak zwanych lat pracy. Nikt za kilka lat nie powie nam, że nie pracowaliśmy. Mamy na to umowę, mamy poświadczenie. Musimy więc pamiętać o tym, by podpisać taką umowę o pracę, w której będą określone warunki naszej pracy. W takiej umowie muszą być określone takie rzeczy jak wysokość zarobków, stanowisko, musi być podane jakiego rodzaju jest to umowa. Taka umowa musi być przede wszystkim zgodna z prawem. Nasza praca musi być zgodna z prawem. Nie możemy oszukiwać państwa, ale nie możemy także pozwolić na to, by to nas oszukiwano. Jeżeli nie mamy pewności, że umowa jest taka, jak być powinna możemy skonsultować ja z odpowiednimi instytucjami, z prawnikami. A takich instytucji jest wiele. Musimy zadbać o własne sprawy. Jeżeli nie jesteśmy pewni co do tego, czy umowa jest zgodna z prawem i wszelakimi zasadami po prostu nie podpisujmy jej.