Zasiłek

3445728160_e262aa3ae6_mCzasami bywa tak, że zostajemy zwolnieni z pracy. Niestety raz znaleziona praca nie oznacza tego, że będzie to praca do końca życia. Czasami zdarzają się przesunięcia czy zwolnienia. Nie możemy więc takimi sytuacjami być zaskoczeni. Osoby, które przepracowały w przedsiębiorstwie określony czas i zostały zwolnione otrzymują zasiłek dla bezrobotnych. Są to pieniądze w pewnej, niezbyt wysokiej wysokości, które powinny starczyć na to, by przeżyć. Zasiłek taki otrzymuje się przez kilka miesięcy. Czas ten powinniśmy poświęcić na poszukiwanie pracy. Jest to bardzo trudny moment. Głównie dlatego, że nie mamy pieniędzy. Zasiłek dla bezrobotnych wystarcza na podstawowe produkty żywnościowe. Trudno jest zwłaszcza wówczas, gdy mamy na utrzymaniu rodzinę – żonę, dzieci. W dzisiejszych czasach przedszkole dla dziecka potrafi słono kosztować. W takich przypadkach marzymy o tym, by jak najszybciej znaleźć pracę. Czasami to, co znajdziemy nie odpowiada nam do końca lecz podejmujemy zatrudnienie, gdyż nie mamy innego wyjścia. Pieniądze są nam bardzo potrzebne. Bez nich nie mielibyśmy szansy na przeżycie.

Jeśli już straciłeś pracę i chcesz otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, musisz zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Warunkiem przyznania zasiłku jest udowodnienie, że przez min. 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację było się zatrudnionym na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem nie niższym niż stawka minimalna.

Do okresu zatrudnienia uprawniającego do zasiłku wlicza się:

  • zatrudnienie z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem (poza urlopami bezpłatnymi dłuższymi niż 30 dni);
  • urlop wychowawczy (w tym tacieżyński);
  • umowa agencyjna lub umowa zlecenie, o ile podstawa wymiaru składek była nie niższa niż minimalne wynagrodzenie;
  • działalność gospodarcza lub współpraca, o ile nie opłacało się małego ZUS-u, czyli podstawa składek nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie;
  • okres odbywania zasadniczej służby wojskowej;
  • pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy;
  • czas, za który przyznano odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę lub skrócenia okresu wypowiedzenia.